O Mnie

Moje umiejętności

.NET Framework:
Bardzo dobra znajomość .NET 2.0/3.5 i ASP.NET
Bardzo dobra znajomość języka C# i średnia znajomość języka Visual Basic.NET
Bardzo dobra znajomość ASP.NET WebForms i ASP.NET MVC
Bardzo dobra znajomość ASP.NET AJAX, ASP.NET Web Parts
Bardzo dobra znajomość WinForms
Bardzo dobra znajomość ADO.NET, LINQ, Entity Framework
Bardzo dobra znajomość bazy danych MS SQL 2000/2005/2008
Front-End Web Development:
Bardzo dobra znajomość HTML, XHTML, CSS
Bardzo dobra znajomość XML, XPath, XSLT
Bardzo dobra znajomość języka Javascript (jQuery)
Bardzo dobra znajomość programu graficznego GIMP w zakresie tworzenia layoutów stron internetowych
Inne:
Bardzo dobra znajomość środowiska Visual Studio 2005/2008
Bardzo dobra znajomość wzorców projektowych opisanych przez Bandę Czterech oraz złożonego wzorca MVC
Dobra znajomość systemu CMS Umbraco
Znajomość języka UML
Umiejętność tworzenia CMSów, forów internetowych, blogów, quizów, gier działających pod przeglądarką
Znajomość programu do kontroli wersji - SVN